CSR kan give jer højere bundlinje, styrket image og færre risici...
...kommerciel værdi af CSR kommer via tydelige mål og konkrete tiltag

Konsulentfirmaet CSR-rådgivning.dk

Vi har en både dyb og bred erfaring med CSR-projekter, og vi har gennem mere end 20 år ydet rådgivning om forretningsudvikling, CSR og bæredygtighed til både de allerstørste koncerner og til en lang række mindre og mellemstore virksomheder.

Vi skaber forretningsmæssig mening i CSR gennem konkrete tiltag. Det har vi gjort i CSR-projekter hos over 50 virksomheder.

Vores rådgivning har fokus på, at CSR altid....

 • bliver forretningsdrevet – CSR skal på den korte og lange bane give højere indtjening og minimere risici
 • bliver konkret – CSR skal ind i virksomhedens dagligdag som noget relevant og nyttigt for hver medarbejder
 • får involvering af topledelsen – CSR skal kommunikeres og understøttes tydeligt

Vores kompetencer

CSR-rådgivning.dk har hjulpet virksomheder med bl.a.:

 • CSR-strategi
 • CSR-rapporter og -kommunikation
 • Reduktion af omkostninger til energi, vand og affald
 • CO2-reduktioner og CO2-neutralitet
 • Praktisk implementering af CSR-projekter og -aktiviteter
 • Code of Conduct, CSR-politikker
 • Træning i anti-korruption
 • Ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring
 • CSR væsentligheds-, interessent- og risikoanalyser
 • Erklæring på CSR-rapporter og sikring af CSR-datas kvalitet
 • IT-systemer til håndtering af CSR-data
 • Måling af den økonomiske effekt af virksomhedens CSR-aktiviteter