CSR kan give jer højere bundlinje, styrket image og færre risici...
...vi hjælper jer med at skabe konkret og kommerciel værdi af CSR

Konsulentfirmaet CSR-rådgivning.dk

Vi har en både dyb og bred erfaring med CSR-projekter, og vi har gennem mere end 20 år ydet rådgivning om forretningsudvikling, CSR og bæredygtighed til både en lang række mindre og mellemstore virksomheder og til helt store virksomheder.

Vi skaber forretningsmæssig mening i CSR gennem konkrete tiltag, så CSR bliver...

 • forretningsdrevet – CSR skal give højere indtjening og minimere risici
 • konkret – CSR skal blive nyttigt for hver medarbejder i dagligdagen
 • initieret af topledelsen – CSR skal understøttes tydeligt

... det har vi gjort i CSR-projekter hos over 50 virksomheder.

Vores kompetencer

 • CSR-strategi
 • CSR-rapporter og -kommunikation
 • Code of Conduct og CSR-politikker
 • Træning i anti-korruption
 • Ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring
 • CSR væsentligheds-, interessent- og risikoanalyser
 • Reduktion af omkostninger til energi, vand og affald
 • CO2-reduktioner og CO2-neutralitet
 • Implementering af CSR-aktiviteter i praksis
 • Sikring af CSR-datas kvalitet
 • IT-systemer til håndtering af CSR-data
 • Måling af økonomisk effekt af virksomhedens CSR-tiltag


FN's 17 Verdensmål

De 17 SDG'er (Sustainable Development Goals) bør være et centralt element i enhver virksomheds arbejde med CSR.

Kunder, myndigheder, banker, leverandører og samarbejdspartnere ønsker i stigende grad at samarbejde med virksomheder, som klart kan vise, hvordan de bidrager til en bæredygtig og ansvarlig udvikling i verden.

CSR-rådgivning.dk er eksperter i at hjælpe danske virksomheder med at indarbejde SDG'erne i mål og strategier, så de skaber øget top- og bundlinje på en effektiv måde - for både virksomheden selv og resten af verden.