CSR giver virksomheden øget indtjening, styrket image og færre risici...

...vi hjælper jer med at skabe konkret kommerciel værdi fra CSR


Konsulentfirmaet CSR-rådgivning.dk

Vi har dyb og bred erfaring med bæredygtighed i kommercielle virksomheder, og vi har gennem mere end 25 år ydet rådgivning om CSR, ESG, bæredygtighed og forretningsudvikling til både mindre, mellemstore og multinationale virksomheder.

Vi skaber forretningsmæssig mening i CSR og bæredygtighed gennem konkrete tiltag, så CSR bliver...

 • forretningsdrevet – CSR skal øge omsætningen og reducere risici
 • konkret – CSR skal øge tilfredsheden hos kunder og medarbejdere
 • værdiskabende – CSR skal øge virksomhedens indtjening

Vi er et one-stop-konsulenthus, der kan hjælpe virksomheden hele vejen.

CSR-rådgivning.dk er participant under FN's Global Compact.

Vores kompetencer

 • CSR- og ESG-strategi
 • FN's 17 verdensmål
 • CSR-rapporter, de lovpligtige redegørelser og EUs nye CSRD
 • CO2-regnskab og CO2-reduktioner
 • CSR væsentligheds-, interessent- og risikoanalyser
 • Code of Conduct og CSR-politikker
 • Træning af ledere og specialister i CSR
 • Ansvarlig leverandørstyring
 • Ansvarlige investeringer og EU-taxonomien
 • Reduktion af omkostninger til energi, vand og affald
 • Implementering af CSR-aktiviteter i praksis
 • Sikring af CSR-datas kvalitet
 • Cirkulær økonomi


FN's 17 Verdensmål

De 17 SDG'er (Sustainable Development Goals) bør være et centralt element i enhver virksomheds arbejde med CSR.

Kunder, myndigheder, banker, leverandører og samarbejdspartnere ønsker i stigende grad at samarbejde med virksomheder, som klart kan vise, hvordan de bidrager til en bæredygtig og ansvarlig udvikling i verden.

CSR-rådgivning.dk er eksperter i at hjælpe danske virksomheder med at indarbejde SDG'erne i mål og strategier, så de skaber øget top- og bundlinje på en effektiv måde for både virksomheden selv og resten af verden.