100 mio. kr. i støtte: Ansøgningsrunde 2016 til Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2016 er åbnet

MUDP – Ansøgningsrunde 2016

Bestyrelsen for MUDP indkalder hermed ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2016.

Opslaget er offentliggjort den 4. marts 2016.

Bestyrelsen inviterer til ansøgninger på alle områder inden for rammerne af MUDP (herunder vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri og mindre støj), så bestyrelsen får mulighed for at prioritere de mest perspektivrige projekter og miljøløsninger.

Bestyrelsen vil i 2016 prioritere iværksættelse af projekter, som:

  • bidrager til at realisere Vandvisionen om fordobling af eksporten af dansk teknologi på vandområdet inden 2025 og målene om en mere effektiv vandsektor
  • understøtter vand- og affaldsforsyningerne i at levere endnu mere kvalitet og effektivitet
  • fremmer cirkulær økonomi ved at sikre bedre udnyttelse af værdier i ressourcer/affald, og som mindsker uhensigtsmæssige udledninger og forebygger problematiske kemikalier i produkter og materialer
  • bidrager til at mindske partikel- og røggas emissioner fra industrielle anlæg og transport
  • understøtter klimatilpasning, så bevarelsen af naturværdier kan gå hånd i hånd med beskyttelse af kyster og byer mod erosion og oversvømmelser.

Brug linket her for at komme til ministeriets hjemmeside.

Posted in Ansvarlige investeringer, CSR, bæredygtighed og samfundsansvar, CSR-strategi, Miljø.