Bornholm viser vej – uden affald i 2032 (Januar 2019)

Bornholm vil være den første region i Europa uden affaldsforbrænding. Vi vil sortere os udenom behovet for at forbrænde affald.

Bornholm viser vej – uden affald er visionen om et renere, sundere og mere grønt Bornholm i øget vækst og udvikling. Et Bornholm, der udbygger og forstærker sin tiltrækningskraft som Danmarks og Nordeuropas grønne ø, og som går forrest og viser, hvordan grønne visioner bliver til virkelighed.

Visionen er bygget op omkring Bornholms Regionskommunes mangeårige arbejde med Bright Green Island strategien, der sætter bæredygtighed i centrum for øens fremtidige udvikling.

I kraft af sin størrelse, sine grønne visioner og sin geografisk placering vil Bornholm som ø og samfund være et håndgribeligt og troværdigt eksempel på, hvordan omstillingen af affaldssystemet i tæt samspil med borgere og virksomheder kan flytte et moderne samfund fra en lineær til en cirkulær økonomi.

Læs mere her eller brug dette link til BOFA.

Sources: All texts, content, quotes and graphics by BOFA. All credits and rights to BOFA.

 

Posted in Cirkulær økonomi.