Overvismand frygter for klimaet: En af de største trusler mod dansk økonomi (april 2019)

Artikel på DR.dk af Mathias Sommer, 17. april 2019 kl. 20.30:

Klimaforandringerne foregår i et så højt tempo, at de er til fare for verdensøkonomien og dermed også dansk økonomi.

Sådan lyder bekymringen fra professor i økonomi på Aarhus Universitet og formand for Det Økonomiske Råd, Michael Svarer.

En af de største trusler mod dansk økonomi er klimaet. Klimaet er en udfordring for den globale økonomi og samfundet i det hele taget, og den udvikling, vi ser i CO2-udledning og temperaturstigningen, går alt for stærkt.More

Disse 25 multinationale virksomheder står for 20% af alle verdens CO2-emissioner! (rapport fra DI, Sverige, februar 2019)

De 25 största utsläppande bolagen står för en femtedel av de globala koldioxidutsläppen. Detta enligt en rapport som Di Hållbart Näringsliv har tagit del av.

“Vi pratar kanske för lite om de riktigt stora utsläppande företagen. Det är helt avgörande att få med dem i omställningen. Och nu verkar många av bolagen faktiskt se att klimatfrågan inte längre går att ignorera”, säger Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet till Dagens Industri.More

Klimatförändringen kan leda till finanskris av gigantiska mått (Aktuell Hållbarhet, december 2018)

Flera av Sveriges och världens största pensionsfonder, kapitalförvaltare och försäkringsbolag varnar politiker för de finansiella riskerna som klimatförändringen innebär. I ett brev skriver investerarna att de ekonomiska förlusterna riskerar att bli flera gånger större än under den globala finanskrisen 2008. More

KLP og Norsk Klimastiftelse: Hvordan møte klimarisiko? Råd og tips til selskaper som skal håndtere klimaendringer og strammere klimapolitikk (november 2018)

Uddrag af rapportens forord:

“Klimaendringer og klimapolitikk vil med stor sannsynlighet påvirke økonomien og samfunnet i stor grad de kommende tiårene.

FNs klimapanel har nylig utgitt en rapport som viser hvor store ødeleggelsene vil bli av en global oppvarming på to grader i forhold til 1,5 grader. Endrer vi ikke vår adferd i større tempo enn i dag går det langt verre, for nå styrer vi mot 3 grader.More

Et samlet nordisk erhvervsliv: Nul udledning af drivhusgasser i 2050 (December 2018)

The Nordic business federations from Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden are committed to an ambitious climate policy, and support a firm implementation of the global Paris agreement. Nordic businesses are committed to contribute positively to the discussion on EU’s long-term climate policy.

As for Europe, the Nordic business federations strongly believe that Europe should continue to have a leading role in combatting climate change, also providing solutions beyond Europe.More

Energistyrelsen: Danmarks udledning af drivhusgas er faldet 31,4% fra 1990 til 2017 (Energistatistik 2017, November 2018)

Udledning af drivhusgasser for året 2017: En foreløbig opgørelse af Danmarks samlede faktiske udledninger af drivhusgasser viser et fald fra 1990 til 2017 på 31,4%. I perioden 2005-2016 er faktiske emissioner fra drivhusgasser er faldet med 23,9%. Kvotesektoren (ekskl. luftfart) står for et fald på 35,0% mens forbrugere uden for kvotesektoren står for et fald på 16,5%More

Limiting global warming to 1.5ºC would require rapid and unprecedented changes in all aspects of society! (UN report October 8th 2018)

The report finds that limiting global warming to 1.5°C would require “rapid and far-reaching” transitions in land, energy, industry, buildings, transport, and cities. Global net human-caused emissions of carbon dioxide (CO2) would need to fall by about 45 percent from 2010 levels by 2030, reaching ‘net zero’ around 2050. This means that any remaining emissions would need to be balanced by removing CO2 from the air.More