CSR 2.0: “Sådan skabes finansiel værdi til virksomheden!” (Stockholm School of Economics, januar 2019)

Hållbarhet 2.0: finansiellt värdeskapande

Insikten att hållbarhet ur många aspekter är en grundförutsättning för gott och långsiktigt företagande – den matchen är redan vunnen. Förståelsen som nu börjar få fotfäste bland företag är vad området betyder som affärsmässigt viktigt konkurrensmedel.

– De senaste fem åren har det skett en väldigt stor intellektuell utveckling och kognitiv förskjutning av hur företag tänker kring de här frågorna, säger Tommy Borglund, universitetslektor vid Örebro universitet och programledare för SSE Executive Educations utbildning Sustainability Executive Development.

Tommy identifierar fyra viktiga skäl till att företag behöver se hållbarhet som ett tydligt affärsstrategiskt verktyg för att vinna konkurrensfördelar. De kan också hjälpa till att förankra frågan internt. Dessa är i korthet:

  1. Hållbara erbjudanden svarar på kundernas krav
  2. Utvalda leverantörer garanterar hållbarhetskedjan
  3. Program kring social hållbarhet ger breddad relation
  4. Mångfald skapar bredare perspektiv

Læs mere her eller brug dette link til SSE.

Sources: All texts, content, quotes and graphics by SSE. All credits and rights to SSE.

Posted in CSR-strategi.