De 50 største virksomheders rapportering om samfundsansvar (rapport fra FSR – danske revisorer, oktober 2018)

Rapportering om samfundsansvar skal give værdi for både virksomhed og brugere!

Med denne analyse sætter FSR – danske revisorer brugsværdien af virksomhedernes rapportering i centrum.

Der ses på, om brugerne informeres om virksomhedens forretningsmuligheder og risici i forhold til CSR, og om rapporten gør det muligt for brugerne at vurdere informationernes pålidelighed, så de kan lade rapporten påvirke deres beslutninger og engagement i virksomheden.

Analysen viser, at der er plads til forbedringer. Det er ambitionen, at danske virksomheder – noterede som unoterede – øger brugsværdien af rapporteringen. Danske virksomheder skal gå forrest med transparent og pålidelig rapportering om deres samfundsansvar og bidrag til FN’s verdensmål for at øge tilliden til at virksomhedernes CSR- arbejde resulterer i reelle fremskridt og bæredygtig udvikling.

Læs mere her eller brug dette link til FSR – danske revisorer.

Sources: All texts, content, quotes and graphics by FSR – danske revisorer. All credits and rights to FSR – danske revisorer.

Posted in CSR-rapportering og -erklæringer.