Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er skudt i gang

Det nye forum får fokus på at hjælpe virksomheder med at tage samfundsansvar samtidig med at der skabes vækst.

Dialogforums formål er at understøtte virksomhedernes arbejde med at tage samfundsansvar og de socialøkonomiske virksomheders arbejde med at skabe vækst på en måde, der skaber størst mulig værdi for den enkelte virksomhed og samfundet.

Dialogforum skal bl.a. formidle viden om tendenser inden for samfundsansvar, fremme virksomhedernes engagement i FN’s 17 verdensmål (de såkaldte SDG’er; Sustainable Development Goals) og fremme partnerskaber for samfundsansvar. Forummet vil årligt afholde 2-4 rundbordssamtaler med virksomheder samt afholde en årlig konference om udviklingen på området.

Forummet er sammensat af i alt 14 medlemmer med direktør Dan Boyter som formand.

Se forummets sammensætning og kommissorium her.

Posted in CSR, bæredygtighed og samfundsansvar, CSR-strategi.