Energistyrelsen: Danmarks udledning af drivhusgas er faldet 31,4% fra 1990 til 2017 (Energistatistik 2017, November 2018)

Udledning af drivhusgasser for året 2017: En foreløbig opgørelse af Danmarks samlede faktiske udledninger af drivhusgasser viser et fald fra 1990 til 2017 på 31,4%. I perioden 2005-2016 er faktiske emissioner fra drivhusgasser er faldet med 23,9%. Kvotesektoren (ekskl. luftfart) står for et fald på 35,0% mens forbrugere uden for kvotesektoren står for et fald på 16,5%

Produktionen af el baseret på vedvarende energi udgjorde i 2017 63,7% af den indenlandske elforsyning mod 53,9% i 2016. Stigningen skyldes primært en stigning i anvendelsen af biomasse, især træpiller og af vind.

De faktiske CO2-udledninger fra energiforbrug faldt i 2017 med 6,0% til 34,7 mio. ton. Korrigeret for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med el og klimaudsving faldt CO2-udledningerne 6,3%. Siden 1990 er de korrigerede CO2-udledninger faldet 38,3%.

Læs mere her eller brug dette link til EnergiStyrelsen.

Sources: All texts, content, quotes and graphics by EnergiStyrelsen. All credits and rights to EnergiStyrelsen.

Posted in CO2, CSR, bæredygtighed og samfundsansvar.