FN’s Verdensmål – Mellem udfordringer og muligheder for virksomhedens bundlinje (debatindlæg af CSR Advisors DENMARK)

Som følge af Corona-virusens store konsekvenser, diskuteres det flittigt, hvorvidt bæredygtighedsdagsordenen vil styrkes eller svækkes, når vi får gang i økonomien igen. En ting synes dog at stå fast. Når virksomheder i dag ser mod fremtiden og skal lægge en strategi er de klar over, at både den sociale og den miljømæssige bundlinje bør tænkes ind og at bæredygtighed vil være fundamental i opbygningen efter krisen.

I den sammenhæng er FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling ikke til at komme udenom. De 17 fælles mål for en bedre fremtid, tilbyder en fælles ramme på tværs af både kulturelle og sproglige barrierer som kan definere de fokusområder, vi ikke må glemme og som skal styrkes.

I denne artikel dykker CSR Advisors DENMARK ned i nogle af de udfordringer og muligheder Verdensmålene giver, så vi kan stå stærkere i arbejdet med disse fremadrettet

Læs hele artiklen her.

Eller besøg CSR Advisors DENMARK her.

Posted in SDG - Sustainable Development Goals.