“Fra profitt til verdi” – En analyse af CSR-rapporter fra Norges største virksomheder (Deloitte Norge, oktober 2018)

Deloitte Norge har foretaget en meget grundig og velbelyst analyse af CSR-rapporter fra de største virksomheder i Norge.

Deloitte Norge skriver blandt andet sådan om deres rapport:

“Ved å analysere års- og bærekraftrapporter for Norges 50 største bedrifter, har Deloitte kartlagt hvilken posisjon integrert rapportering og bærekraftrapportering har i norsk næringsliv.

Hovedfunn på integrert rapportering:

  • Norske bedrifter anses underveis i integrert rapportering
  • Uforløst rapporteringspotensial i norske bedrifter
  • Flertallet av norske bedrifter publiserer flere selskapsrapporter
  • Nivået på integrert rapportering øker i takt med selskapets omsetning – «Size does matter»
  • GRI-standarder hever rapporteringskvaliteten”

Download rapporten hos Deloitte Norge her.

Udgivet af Deloitte Norge 2018-10-18

Sources: All texts, content, quotes and graphics by Deloitte Norway. All credits and rights to Deloitte Norway.

Posted in CSR-rapportering og -erklæringer.