Grønt Nationalregnskab for Danmark 2014-15 (Danmarks Statistik, februar 2017)

Udledningen af drivhusgasser falder

Det samlede udslip af drivhusgasser fra de danske økonomiske aktiviteter faldt i 2015 med 4,8 pct. og drivhusgasintensiteten (udslip pr. kr. BNP) faldt med 6,3 pct. Tallene for 2014 viser, at nedgangen i både de absolutte udslip og i drivhusgasintensiteten var større, hvis udslippene knyttet til forbruget af brændstof, der er bunkret mv. i udlandet, ikke medregnes.

Stigende energieffektivitet

Af regnskabet fremgår blandt meget andet, at den danske energiproduktivitet i perioden fra 1980 til 2015 blev mere end fordoblet. Medregner man også den store mængde energi, som går til danske virksomheders internationale transportaktiviteter, var stigningen i Danmarks energiproduktivitet mere beskedent på 21 pct. Uanset afgrænsningen skaber danske virksomheder nu betydeligt mere værditilvækst for samme energiforbrug, end det tidligere var tilfældet.

Hvad er Det Grønne Nationalregnskab?

Det grønne nationalregnskab for Danmark supplerer det traditionelle nationalregnskab med oplysninger om forbindelsen mellem økonomi og miljø. Regnskabet, der er baseret på retningslinjer fra bl.a. FN, er opbygget så oplysningerne om miljø og naturressourcer kan sammenholdes med de økonomiske aktiviteter på en logisk måde. Det sker bl.a. gennem en konsekvent brug af den samme detaljerede erhvervsklassifikation, som anvendes i nationalregnskabet.

Læs hele nationalregnskabet….

………og de mange spændende og positive resultater her eller se mere på DS’s hjemmeside.

Posted in CO2, CSR-rapportering og -erklæringer, Miljø, SDG - Sustainable Development Goals.