Harvard-profilen Mark Kramer: Företag använder Agenda 2030 som kosmetika (Artikel af Aktuell Hållbarhet, august 2019)

Artikel af Daniel Bomann, Aktuell Hållbarhet:

Näringslivets Agenda 2030-arbete blivit en global PR-uppvisning, snarare än att bidra till att lösa de stora samhällsutmaningarna. Det menar amerikanska och svenska hållbarhetsexperter.

Agenda 2030 utformades för att involvera näringslivet i arbetet med att nå de globala målen, men i praktiken handlar företagens insatser främst om kosmetiska åtgärder som att sätta en ”SDG-etikett” på befintliga hållbarhetsinitiativ. Och få företag gör något nytt för att målen verkligen ska nås. Den hårda kritiken mot näringslivet riktar Harvard-profilen Mark Kramer med kolleger i en artikel i Harvard Business Review.

Deras genomgång av världens 100 största företag och intervjuer med företagsledare visar att få företag på något sätt förändrat sina verksamheter till följd av Agenda 2030. Genomgången visar till exempel att 27 av USA:s 50 största företag säger sig arbeta för att bidra till att nå i genomsnitt nio mål per företag. Samtidigt har ingenting förändrats i affärsverksamheterna för att bidra till att det ska ske. Och så kallade CSR-initiativ kommer aldrig räcka till för att nå de resultat som Agenda 2030 kräver, skriver Mark Kramer och hans kolleger på den USA-baserade konsultfirman FSG.

Studien kommenteras även av svenska Carina Wendel, associate director på FSG, som ifrågasätter näringslivets betydelse för Agenda 2030 än så länge.

”Det är inte antalet kommunicerade mål som ger effekt, utan hur intensivt arbetet sker. Det är lättare att nå verkliga resultat och bidra till innovation om man satsar på ett eller två mål. Och det kräver vanligtvis även att identifiera alternativa affärsmodeller, samverkan och att noga mäta resultatet”, säger hon i en kommentar.

Mark Kramer och hans kolleger nämner i artikeln undantag som att energibolaget Entel nu enbart investerar i förnybar energi och att bioteknikföretaget Novozymes jobbar för effektivare vattenanvändning. Men de tillhör undantag och flera företag pekas ut för affärsmodeller som går stick i stäv med de globala målen.

Read the entire article here.

Sources: All texts, content, quotes and graphics by Aktuell Hållbarhet. All credits and rights to Aktuell Hållbarhet.

Posted in SDG - Sustainable Development Goals.