Her er klimaeffekten af at handle second hand – produkt for produkt (Avfall Sverige, August 2019)

Ny rapport fra Avfall Sverige:

“Att återanvända kläder sparar tio gånger mer koldioxid än att återvinna materialet för att skapa nya textilier.

Varje mobil som återanvänds istället för att skrotas sparar cirka 60 kg koldioxidekvivalenter.

De högsta koldioxidbesparingarna genereras enligt Avfall Sverige genom förebyggande av textil samt av elektriskt och elektroniskt avfall.

Det visar nya siffror som Avfall Sverige låtit IVL Svenska Miljöinstitutet att ta fram. I en ny rapport visar organisationerna exakt hur klimatsmart det är att återbruka produkter istället för att materialåtervinna dem eller lämna dem till annan avfallsbehandling.

IVL:s analys täcker 32 olika fraktioner av hushållsavfall som till exempel matavfall, olika förpackningsavfall, textilier, flera typer av grovavfall, farligt och restavfall är bland de fraktioner som analyserades.”

Avfallsförebyggande genom minskad konsumtion ger större klimatvinster än återvinning. Samtidigt är materialåtervinning av hushållsavfall i de flesta fall bättre för klimatet än energiåtervinning”, skriver Avfall Sverige i rapporten.

Læs hele rapporten her.

Sources: All texts, content, quotes and graphics by Avfall Sverige. All credits and rights to Avfall Sverige.

Posted in Cirkulær økonomi.