KLP og Norsk Klimastiftelse: Hvordan møte klimarisiko? Råd og tips til selskaper som skal håndtere klimaendringer og strammere klimapolitikk (november 2018)

Uddrag af rapportens forord:

“Klimaendringer og klimapolitikk vil med stor sannsynlighet påvirke økonomien og samfunnet i stor grad de kommende tiårene.

FNs klimapanel har nylig utgitt en rapport som viser hvor store ødeleggelsene vil bli av en global oppvarming på to grader i forhold til 1,5 grader. Endrer vi ikke vår adferd i større tempo enn i dag går det langt verre, for nå styrer vi mot 3 grader.

Mange av skadene ved en slik oppvarming vil være irreversible, derfor er det gledelig at rapporten viser at det er mulig å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, men det vil kreve meget store endringer og felles global innsats.

Alle må gjøre det de kan.

Norsk klimastiftelses mål er å bidra til at overgangen til nullutslippssamfunnet går så raskt som mulig. På veien trengs et åpent og kunnskapsbasert offentlig ordskifte. Som Norges grønne tankesmie er vi opptatt av å få til en bred samfunnsdebatt om klimarisiko. Vi var tidlig ute med å ta tak i dette arbeidet, og for oss er dette prosjektet sammen med KLP et viktig steg videre.

Ulike samfunnsaktører, både i politikk og forvaltning, næringsliv og finans, akademia og sivilsamfunn, må legge vekt på klimarisiko når de tar beslutninger. Noen næringer og sektorer vil bli berørt mer enn andre, men ingen slipper unna.”

Læs mere her eller brug dette link til Norsk Klimastiftelse.

Sources: All texts, content, quotes and graphics by KLP and Norsk Klimastiftelse. All credits and rights to KLP and Norsk Klimastiftelse.

Posted in CO2, CSR, bæredygtighed og samfundsansvar.