MKI-udtalelse om Forsvarsministeriets due diligence under indkøb af skibet Lauge Koch (6. september 2018)

MKI har af egen drift foretaget en undersøgelse af Forsvarsministeriets processer for due diligence i forbindelse med indkøbet af inspektionsskibet Lauge Koch med henblik på at vurdere, om Forsvarsministeriets processer for due diligence er i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

Forsvarsministeriet har overfor MKI oplyst, at der i øjeblikket pågår et arbejde med at forbedre ministeriets due diligence-indsats.

I den forbindelse har MKI følgende anbefalinger til forsvarsministeriets fremtidige arbejde med due diligence:

  • MKI anbefaler, at Forsvarsministeriet reviderer sine ledelses- og risikovurderingssystemer med henblik på systematisk at gennemføre sådanne processer, at ministeriet kan leve op til forpligtelsen om due diligence i relation til sine leverandører i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer kap. II.
  • Forsvarsministeriet bør endvidere sikre, at ministeriets CSR-politik lever op til OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, særligt for så vidt angår menneske- og arbejdstagerrettigheder.
  • Forsvarsministeriet bør stille CSR-krav til sine leverandører og løbende påse at disse krav efterleves. Forsvarsministeriet bør forpligte leverandører til at fore tage selvevalueringer, som ministeriet kan tage udgangspunkt i med henblik på opfølgningen over for leverandører.
  • En risikobaseret due diligence proces bør indgå som en del af de kontrakter, som man indgår med sine leverandører.
  • Derudover bør ministeriet følge op og gennemgå sine leverandørers selvevalueringer sammenholdt med en analyse af branche- og landerisici og på den baggrund udvælge, hvilke forhold, der skal kontrolleres.

MKI anbefaler Forsvarsministeriet at rapportere og kommunikere om dette arbejde og om hvilke tiltag, der er gennemført hos leverandører for at forebygge aktuelle og potentielle risici. Forsvarsministeriet kan hente inspiration til det fortsatte arbejde i vejledningsmateriale fra FN’s Global Compact, FN og OECD. OECD har den 31. maj 2018 offentliggjort sin nyeste vejledning Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. Der kan også søges inspiration om ansvarlig leverandørstyring i værktøjet CSR-kompasset (www.csrkompasset.dk).

Du kan læse hele redegørelse her eller bruge dette link til MKI.

Posted in Ansvarlig leverandørstyring, CSR-risikostyring, Menneskerettigheder.