Klimatförändringen kan leda till finanskris av gigantiska mått (Aktuell Hållbarhet, december 2018)

Flera av Sveriges och världens största pensionsfonder, kapitalförvaltare och försäkringsbolag varnar politiker för de finansiella riskerna som klimatförändringen innebär. I ett brev skriver investerarna att de ekonomiska förlusterna riskerar att bli flera gånger större än under den globala finanskrisen 2008. More

KLP og Norsk Klimastiftelse: Hvordan møte klimarisiko? Råd og tips til selskaper som skal håndtere klimaendringer og strammere klimapolitikk (november 2018)

Uddrag af rapportens forord:

“Klimaendringer og klimapolitikk vil med stor sannsynlighet påvirke økonomien og samfunnet i stor grad de kommende tiårene.

FNs klimapanel har nylig utgitt en rapport som viser hvor store ødeleggelsene vil bli av en global oppvarming på to grader i forhold til 1,5 grader. Endrer vi ikke vår adferd i større tempo enn i dag går det langt verre, for nå styrer vi mot 3 grader.More

Et samlet nordisk erhvervsliv: Nul udledning af drivhusgasser i 2050 (December 2018)

The Nordic business federations from Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden are committed to an ambitious climate policy, and support a firm implementation of the global Paris agreement. Nordic businesses are committed to contribute positively to the discussion on EU’s long-term climate policy.

As for Europe, the Nordic business federations strongly believe that Europe should continue to have a leading role in combatting climate change, also providing solutions beyond Europe.More

Energistyrelsen: Danmarks udledning af drivhusgas er faldet 31,4% fra 1990 til 2017 (Energistatistik 2017, November 2018)

Udledning af drivhusgasser for året 2017: En foreløbig opgørelse af Danmarks samlede faktiske udledninger af drivhusgasser viser et fald fra 1990 til 2017 på 31,4%. I perioden 2005-2016 er faktiske emissioner fra drivhusgasser er faldet med 23,9%. Kvotesektoren (ekskl. luftfart) står for et fald på 35,0% mens forbrugere uden for kvotesektoren står for et fald på 16,5%More

EcoVadis 2018 Global CSR Risk and Performance Index – UK focus (survey September 2018)

An analysis of the four underlying theme scores, Labor & Human Rights Practices, Business Ethics (formerly Fair Business Practices), Environment and Sustainable Procurement, that provides valuable insights into how successfully businesses are addressing particular areas of CSR.

The U.K. sample covers more than 1195 companies, including over 229 large enterprises from nine industries.More