Om CSR

Corporate Social Responsibility, CSR, CR, Corporate Responsibility, samfundsansvar, bæredygtighed, Sustainability, Shared Value, Purpose, ansvarlig ledelse …… kært barn har mange navne, afgrænsninger og definitioner!

Europa Kommissionen har formuleret sin definition af CSR som ”Virksomhedernes ansvar for deres indflydelse på samfundet”.

Dette kan virksomhederne i praksis udmønte gennem ”…at råde over en strategi som indarbejder sociale, miljømæssige og etiske aspekter samt forbrugerhensyn og menneskerettigheder i deres forretningsaktiviteter og i kernestrategien i nært samarbejde med deres interessenter”.

Behovet for at arbejde systematisk med CSR rammer langt de fleste danske virksomheder uanset hvilke brancher og markeder, der opereres i ..... og uanset virksomhedens størrelse!


 

CSR skaber værdi til din virksomhed fordi

 • Virksomheden gennem CSR lever bedre op til kundernes forventninger – CSR skaber tryghed hos kunderne, fordi de ønsker at handle med ansvarlige leverandører
 • CSR sætter fokus på at reducere omkostningerne til energi, vand, affald mv.
 • En god CSR-strategi minimerer risikoen for negativ medieomtale
 • En god CSR-kommunikation skaber gennemsigtighed og differentiering i forhold til konkurrenterne
 • Arbejdet med CSR skaber fornyelse, kreative løsninger og nye forretningsideer
 • En god CSR-strategi øger ”compliance”, idet den reducerer risikoen for at bryde lovgivning, egne politikker, branchenormer og interessenters forventninger
 • En stærk CSR-profil skaber motivation og stolthed hos nuværende medarbejdere – og tiltrækker de bedste kandidater til nye jobs
 • Virksomheden kan blive ”Nr. 1 i CSR” i branchen - idet denne position ofte er ledig
 • CSR sikrer, at alle led i værdikæden har et højt etisk niveau – bl.a. gennem ansvarlig leverandørstyring og træning i anti-korruption

FN's 17 Verdensmål

En god CSR-strategi understøtter FN's 17 SDG'er (Sustainable Development Goals). CSR-strategien bør tydeligt definere og forklare hvilke effekter på top- og bundlinje, der skabes for både virksomheden selv og resten af verden.

Virksomheder kan anvende SDG'erne som inspiration til sine mål og handlingsplaner - således at de både bliver en målestok for virksomhedens hidtil skabte præstationer og for de fremadrettede udviklingstiltag på CSR-fronten.

Du kan læse mere på FNs hjemmeside eller se en god og kort video her, som formidler SDG'erne musikalsk!


CSR i praksis

Det er ofte de relevante dele af disse seks områder, som danske virksomheder arbejder med i deres CSR-strategier:

 • Virksomhedens produkter: Ansvarlig markedsføring, bæredygtige designs, sikker bortskaffelse og sikker anvendelse
 • Menneskerettigheder: Børnearbejde, diskrimination, foreningsfrihed og tvangsarbejde
 • Miljøforhold: Udvinding af råvarer, CO2-udledninger, forurening, energi, vand, transport og affald
 • Arbejdstagerforhold: Arbejdsulykker, ligestilling, overenskomster, træning og uddannelse
 • Økonomiske forhold: Økonomiske bidrag til samfundet, jobskabelse, ansvarlige investeringer og rimelige skattebetalinger
 • Samfundsforhold: Hjælp til lokalsamfundene, donationer, korruption, karteller og overholdelse af lovgivning

At CSR er en central ledelsesdisciplin underbygges af en række forskningsprojekter verden over. Forskningen påviser, at virksomheder, som har integreret CSR i sit dna, klarer sig bedre end virksomheder, der ikke har arbejdet målrettet med CSR.

Se f.eks. dette forskningsresultat fra Harvard University og London Business School eller dette studie fra Harvard University, der viser, at aktionærer i virksomheder med CSR-fokus får 4,8%-point i årligt merafkast.

Dette overblik over 2.250 akademiske CSR-studier fra de sidste 20 år viser klart, at CSR betaler sig økonomisk.

Læs også denne rapport fra 2017 fra Boston Consulting Group som blandt andet konkluderer; "We found clear links between non-financial and financial performance. Our quantitative analysis showed that non-financial performance on certain ESG topics had a statistically significant impact on company evaluations and margins".

Målrettede strategier for CSR forøger både top- og bundlinje i virksomheden, ligesom CSR skaber bedre afkast til virksomhedens ejere - og begge dele gælder på både kort og lang sigt.


 

Drivkræfter under CSR

Behovet for at alle virksomheder definerer en CSR-strategi drives bl.a. af disse globale udviklingstendenser:

 • Knaphed på vand og andre ressourcer
 • Øgede krav om acceptable arbejds- og leveforhold til alle mennesker
 • Klimaforandringer
 • Øget forurening
 • Knaphed på energi
 • Befolkningstilvækst i udviklingslande

…… og udviklingstendenserne medfører bl.a. prisstigninger og prissvingninger på ressourcer samt øgede forventninger fra virksomhedernes kunder, ejere, medarbejdere, leverandører, finansieringskilder, lovgivere og NGO’er.


CBS Impact Topmøde - november 2017

CBS afrundede sit 100 års jubilæum med et stort anlagt topmøde med deltagelse af nogle af Danmarks tunge virksomheder.

Ambitionen var at dele erfaringer og viden om muligheder for værdiskabelse mellem forskning og praksis, studerende og topledere, erhverv og politik, og blandt andet blev følgende spørgsmål diskuteret:

"Hvordan kan erhvervspolitikken bane vej for bæredygtig vækst og innovation i såvel store som små virksomheder?"

Se filmene hvor fire markante CEO'er fortæller om CSR i deres virksomheder.

Lars Fruergaard, Novo Nordisk

Peder Tuborgh, Arla Group

Søren Skou, A.P. Møller-Mærsk

Thomas F. Borgen, Danske Bank


Radioprogrammet "Millionærklubben" om bæredygtige investeringer

Alverdens investeringsforeninger er næppe blevet ramt af akut trang til altruisme, men meget tyder på, at det kan aflæses direkte i et højere afkast, hvis foreningerne investerer bæredygtigt.

En af dem er Nordea Invest, der de seneste 10 år har skruet op for bæredygtige og ansvarlige investeringer.

Millionærklubben talte 7. december 2017 med Nordea Invests direktør Eric Pedersen om de muligheder og udfordringer, der ligger inden for feltet.

Vært: Bodil Gantzel.