Om CSR

Corporate Social Responsibility, CSR, CR, Corporate Responsibility, samfundsansvar, bæredygtighed, Sustainability, cirkulær økonomi, Shared Value, Purpose …… kært barn har mange navne, afgrænsninger og definitioner!

Europa Kommissionen har formuleret sin definition af CSR som ”Virksomhedernes ansvar for deres indflydelse på samfundet”.

Dette kan virksomhederne i praksis udmønte gennem ”…at råde over en strategi som indarbejder sociale, miljømæssige og etiske aspekter samt forbrugerhensyn og menneskerettigheder i deres forretningsaktiviteter og i kernestrategien i nært samarbejde med deres interessenter”.

Behovet for at arbejde systematisk CSR rammer langt de fleste danske virksomheder uanset hvilke brancher og markeder, der opereres i ..... og uanset virksomhedens størrelse!


 

Drivkræfter under CSR

Behovet for at alle virksomheder definerer en CSR-strategi drives bl.a. af disse globale udviklingstendenser:

 • Knaphed på vand og andre ressourcer
 • Øgede krav om acceptable arbejds- og leveforhold til alle mennesker
 • Klimaforandringer
 • Øget forurening
 • Knaphed på energi
 • Befolkningstilvækst i udviklingslande

…… og disse udviklingstendenser medfører bl.a. prisstigninger og prissvingninger på ressourcer samt øgede forventningspres fra virksomhedernes kunder, ejere, medarbejdere, leverandører, finansieringskilder, lovgivere og NGO’er.


 

CSR skaber værdi til din virksomhed fordi

 • Virksomheden gennem CSR lever bedre op til kundernes forventninger – CSR skaber tryghed hos kunderne, fordi de ønsker at handle med ansvarlige leverandører
 • CSR sætter fokus på at reducere omkostningerne til energi, vand, affald mv.
 • En god CSR-strategi minimerer risikoen for negativ medieomtale
 • En god CSR-kommunikation skaber gennemsigtighed og differentiering i forhold til konkurrenterne
 • Arbejdet med CSR skaber fornyelse, kreative løsninger og nye forretningsideer
 • En god CSR-strategi øger ”compliance”, idet den reducerer risikoen for at bryde lovgivning, egne politikker, branchenormer og interessenters forventninger
 • En stærk CSR-profil skaber motivation og stolthed hos nuværende medarbejdere – og tiltrækker de bedste kandidater til nye jobs
 • Virksomheden kan blive ”Nr. 1 i CSR” i branchen - idet denne position ofte er ledig
 • CSR sikrer, at alle led i værdikæden har et højt etisk niveau – bl.a. gennem ansvarlig leverandørstyring og træning i anti-korruption

 

FN's 17 Verdensmål

En god CSR-strategi understøtter FN's 17 SDG'er (Sustainable Development Goals) - og strategien forklarer tydeligt hvilke effekter, der skabes.

Du kan læse mere på FNs hjemmeside eller se en god og kort video her, som formidler SDG'erne musikalsk!


 

CSR i praksis

I praksis er det ofte de relevante dele af disse seks områder, som danske virksomheder arbejder med i deres CSR-strategier:

 • Virksomhedens produkter: Ansvarlig markedsføring, sikker bortskaffelse og sikker anvendelse
 • Menneskerettigheder: Børnearbejde, diskrimination, foreningsfrihed og tvangsarbejde
 • Miljøforhold: Udvinding af råvarer, CO2-udledninger, forurening, energi, vand, transport og affald
 • Arbejdstagerforhold: Arbejdsulykker, ligeberettigelse, overenskomster, træning og uddannelse
 • Økonomiske forhold: Økonomiske bidrag til samfundet, jobskabelse, ansvarlige investeringer og rimelige skattebetalinger
 • Samfundsforhold: Hjælp til lokalsamfundene, korruption, karteller og overholdelse af lovgivning

At CSR er en central ledelsesdisciplin underbygges af en række forskningsprojekter verden over. Forskningen påviser, at virksomheder, som har integreret CSR i sit dna, klarer sig bedre end virksomheder, der ikke har arbejdet målrettet med CSR.

Se f.eks. dette forskningsresultat fra Harvard University og London Business School, dette studie fra Harvard University, der viser, at aktionærer i virksomheder med CSR-fokus får 4,8%-point i årligt merafkast eller dette overblik over 2.250 akademiske CSR-studier fra de sidste 20 år, som viser, at CSR betaler sig.

Målrettede strategier for CSR forøger både top- og bundlinje i virksomheden, ligesom CSR skaber bedre afkast til virksomhedens ejere - og begge dele gælder på både kort og lang sigt.