Potentialer ved materialebesparelser i dansk industri – Nye perspektiver for ressourceeffektivitet (Erhvervsstyrelsen)

Rapport fra Syddansk Universitets Center for Integrerende Innovationsledelse medfinansieret af Erhvervsstyrelsen:

 

Rapportens første konklusion er, at der er et samlet potentiale for materialebesparelser i dansk industri på 6,6 % af det årlige materialeforbrug i produktionen. Tilsvarende estimeres potentialerne for hhv. energi- og vandbesparelser i dansk industri til at udgøre hhv. 2,6 % og 2,3 % af det årlige forbrug i produktionen.

Rapporten fremlægger et overblik over danske industrivirksomheders allerede gennemførte materialebesparelser og et estimat for potentialer for materialebesparelser.

Rapporten fremlægger resultater fra en undersøgelse udført i 2014/2015 og en sammenligning med virksomheder fra Tyskland, Sverige og Holland (fra 2012).

Download rapporten her eller brug dette link til Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Posted in Cirkulær økonomi, CSR, bæredygtighed og samfundsansvar, CSR-strategi.