Kundereferencer

REFERENCELISTE OG KUNDERNES OPLEVELSE AF SAMARBEJDET MED OS

Du kan se en oversigt med navnene på alle vores kunder her.

Du kan se udtalelser fra nogle af vores kunder her.

CSR-PROJEKTER

Vi har gennemført helhedsorienterede CSR-projekter for mere end 35 virksomheder. I tabellerne nedenfor findes et overblik over projekternes indhold og forløb.

Mindre virksomheder – under 500 ansatte
Mellemstore virksomheder – 500 til 10.000 ansatte
Store virksomheder – over 10.000 ansatte

MINDRE CSR-OPGAVER

Udover CSR-projekterne ovenfor har vi gennemført mindre CSR-opgaver for 20 virksomheder indenfor bl.a. disse  brancher:

Lysanlæg, nedrivning af bygninger, undervisning, produktion af vinduer, produktion af landbrugsmateriel, affaldshåndtering, landtransport, rederier, el- og varmeforsyning, museum, produktion af redningsudstyr, produktion af isoleringsmaterialer, produktion af juletræer, produktion af byggematerialer, rådgivende ingeniører, trykkerier, drift af havne og lufthavne, produktion af luksusgoder, faglige foreninger, hjælpemidler til handicappede, udlejning af varige forbrugsgoder m.fl.