Regeringens Advisory Board: Cirkulær økonomi er en gylden mulighed for dansk erhvervsliv: Vækst, beskæftigelse og miljø (juni 2017)

Industrisektoren

  • Udgifterne til råvarer og forarbejdede materialer udgør ca. halvdelen af produktionsomkostningerne i danske industrivirksomheder
  • Ved optimal brug af eksisterende teknologier kan industrien nedbringe materialeomkostningerne med 5-11 mia. kr. årligt, svarende i lønkroner til en besparelse på mellem 9 og 19 kr. pr. arbejdstime

Bygge- og anlægssektoren

  • Bygge- og anlægssektoren står alene for ca. en tredjedel af den samlede affaldsmængde i Danmark
  • Store dele affaldet fra bygge- og anlægssektoren bliver i dag nyttiggjort for en lav værdi

Fødevaresektoren

  • Gennem bioraffinering kan man konvertere biomasse til biologiske komponenter, der kan bygges op igen og derefter udnyttes til flere formål
  • Resultatet af bioraffinering er f.eks. sukker, lignin, metan, fedt og protein, som kan indgå i produktionen af f.eks. medicin, fødevarer, foder, materialer og energi

Læs den danske regerings undersøgelsesresultater og de tilhørende anbefalinger.

Posted in CSR, bæredygtighed og samfundsansvar.