Anti-korruption

Sådan kan vi samarbejde

Vi har en både langvarig og dyb erfaring med at hjælpe virksomheder med tiltag på anti-korruptionsområdet.

Afhængig af hvor langt virksomheden i forvejen selv er nået, vil det ofte være relevant at starte med at skabe et overblik over området:

  • Har vi en politik?
  • Har vi været i korruptionssituationer tidligere?
  • Hvad gjorde vi?
  • Hvilke dele af vores forretninger kan være mest udsat for korruptionspres?

Vi vil gennemføre interviews med jer og hjælpe jer med at etablere de rette kompetencer og processer på området. En løbende kommunikation om tiltag og resultater vil oftest også være relevant.

Resultaterne vil bestå af

Mange løsninger vil indeholde:

  • En anti-korruptionspolitik, herunder konkrete anvisninger vedr. f.eks. bestikkelse, karteller og smøring (facilitation payments)
  • Tilføjelser i f.eks. medarbejderhåndbogen
  • Tilføjelser til ansættelseskontrakter
  • Træning i anti-korruption af relevante ledere og medarbejdere - kan være såvel e-learning som klasserum
  • Etablering af kontrolmekanismer
  • Kommunikation