Cirkulær økonomi

Sådan kan vi samarbejde

Vi kan hjælpe jer med at identificere hvilke produkter, arbejdsgange, materialer mv., der potentielt kan indeholde yderligere muligheder for cirkularitet.

Eksempler på relevante spørgsmål:

  • Er vores scrap-procenter fra produktionen for store?
  • Hvilke yderligere muligheder har vi for at sikre, at vores affald kommer til at indgå som fuldgyldige råvarer i andre virksomheders produktionsprocesser?
  • Hvilke dele af vores materialeforbrug vil kunne omlægges fra virgine materialer til genbrugsmaterialer?
  • Hvordan forlænger vi brugsperioden for vores maskinpark?
  • Vil vi med fordel kunne anskaffe genanvendte PC'er fremover?
  • Skal vi kigge nærmere på certificeringsordninger indenfor cirkulær økonomi?
  • Kan vores virksomhed komme til at indgå i cirkulære symbiosesamarbejder med andre virksomheder?

Resultaterne vil bestå af

Vores erfaringer fra andre virksomheder siger os, at man kan udtrykke resultaterne fra at arbejde ud fra cirkulære tankegange meget kort:

"Vi fik lavere omkostninger, øget stolthed hos medarbejderne og et styrket image"!