Grundlæggende CSR-analyser

Sådan kan vi samarbejde

Vi har forestået en lang række af disse grundlæggende analyser sammen med vores kunder, og vi kan ved anvendelse af vores metoder og erfaringer sikre, at analyserne identificerer alle relevante CSR-forhold, således at CSR-strategi, CSR-rapportering, politikker mv. får et fast og validt fundament at stå på.

Analyserne laver vi i fællesskab via effektive arbejdsmøder og en styret proces.

Resultaterne dokumenterer vi i fællesskab i form af bl.a. papkort og plancher på væggene i mødelokalet, hvor vi arbejder.

Resultaterne vil bestå af

En væsentlighedsanalyse ("Materiality Analysis") som identificerer alle virksomhedens CSR-forhold, og prioriterer dem, der er vigtigst for virksomheden selv og for interessenterne.

En interessentanalyse ("Stakeholder Analysis") der skaber overblik over hvilke parter, der er de vigtigste for virksomheden, når det gælder CSR.

En risikoanalyse ("Risk Analysis") der identificerer hvilke CSR-risici, der er de største for virksomheden - og som samtidig oplister de CSR-muligheder, der er de mest attraktive for virksomheden at udnytte forretningsmæssigt.