IT-systemer til CSR-data

Sådan kan vi samarbejde

Processen til denne type projekt skal passe nøje til virksomhedens situation, modenhed og øvrige IT-systemer.

Elementer i processen vil typisk være:

  • Afdækning af nuværende IT-understøttelse; "As is" og opstilling af behov for fremtidig IT-understøttelse; "To be"
  • Opstilling af krav til nyt IT-system
  • Udbudsproces med systemleverandører - samt valg af system og leverandør
  • Opsætning af nyt system
  • Træning af medarbejdere
  • Ibrugtagning af nyt system
  • Opfølgning

Resultaterne vil bestå af

Et nyt IT-system til CSR-data, som fungerer efter hensigten.

Medarbejdere som er trænet i at bruge det nye IT-system.

Løbende valide CSR-data som kan bruges til de årlige CSR-rapporter, de interne Balanced Score Cards mv.