CSR-rapportering og -kommunikation

Sådan kan vi samarbejde

Vi har en velafprøvet og effektiv metode, som frembringer den CSR-kommunikation, som passer bedst til virksomheden. Vi har rådgivet flere virksomheder, som efterfølgende har vundet FSR danske revisorers årlige CSR Rapport Pris.

Metoden tager udgangspunkt i resultaterne fra virksomhedens "CSR væsentlighedsanalyse", "CSR interessentanalyse" og "CSR risikoanalyse" (se selvstændigt afsnit om dette), hvilket sikrer, at CSR-kommunikationen fra starten bliver rettet direkte mod de vigtigste CSR-forhold. Standarder og lovgivning som GRI, EU Corporate Sustainability Reporting Directive, EU Sustainable Finance Taxonomy, SASB og UN Guiding Principles Reporting Framework kan være grundlaget for rapporteringen.

Opgaven gennemføres i tæt samarbejde med virksomheden og forløber typisk henover et par måneder.

Resultaterne vil bestå af

  • Den årlige CSR-rapport - i nogle tilfælde vil det være virksomhedens første CSR-rapport
  • Hvis virksomheden har besluttet at tilslutte sig FN's Global Compact, vil det være CoP-rapporten vi samarbejder om at opstille
  • Den årlige redegørelse for samfundsansvar - hvis virksomheden er pligtig til dette efter Årsregnskabsloven
  • Målrettet ESG-rapportering
  • Rapportering om klimaforandringers finansielle indvirkning på virksomheden (fx rapportering i ht. TCFD-anbefalingerne)
  • Design og indhold til CSR-site på virksomhedens hjemmeside
  • CSR-indhold til produktbrochurer mv.
  • CSR-indhold til markedsføringsmaterialer