CSR-risikostyring

Sådan kan vi samarbejde

Vi hjælper jer med at gennemføre en samlet projektproces, som munder ud i, at det bliver helt tydeligt hvilke CSR-risici, der er de vigtigste for jer at adressere. Processen vil involvere topledelsen og udvalgte ledere/specialister, og vi vil typisk også inddrage eksterne parter - det kan f.eks. være kunder, konkurrenter og brancheforeninger.

Grundlaget for processen og de prioriteringer der sker undervejs, er at virksomheden hverken skal tage for store eller for små risici, men derimod placere sig i den risikoeksponering der bedst kan betale sig og som er nødvendig for at drive virksomhed.

Vi vil typisk blandt andet kigge på, hvilke risici konkurrenterne har identificeret, hvilke risici der tidligere har været oppe hos virksomheden selv, vi vil gennemføre interne og eksterne interviews, og vi vil kigge på hvilke krav og ønsker, som markedet generelt og virksomhedens nuværende kunder har.

Resultaterne vil bestå af

Projektprocessen vil munde ud i:

  • Samlet overblik over virksomhedens risikobillede; "bruttolisten"
  • En prioritering af bruttolisten - de 8-12 risici der er de allervigtigste for virksomheden
  • Konkrete handlingsplaner for de vigtigste risici - "sådan-skal-vi-arbejde-med-at-reducere-risiciene"
  • Ledere og specialister som er motiverede og kompetente til fremadrettet at arbejde med risikobilledet