CSR-strategi

Sådan kan vi samarbejde

Processen med at opstille en god CSR-strategi bør funderes bredt i organisationen helt fra starten, idet dette giver de tydeligste og mest relevante CSR-mål og samtidig skaber en bred motivation for i praksis at implementere strategien efterfølgende.

Topledelsen bør altid deltage i processen, ligesom det oftest vil være hensigtsmæssigt at involvere ledere af relevante afdelinger og områder. Typisk vil mellem fem og femten personer fra virksomheden deltage i processen.

Vi gennemfører i fællesskab et passende antal arbejdsmøder og der vil mellem møderne være behov for at arbejde videre, indsamle oplysninger mv. CSR-rådgivning.dk vil f.eks. kunne lede arbejdsmøderne, deltage i bearbejdningen af resultater og skrive strategidokumentet.

I mange tilfælde strækker processen sig henover et par måneder.

Resultaterne vil bestå af

Et hold af ledere, der har deltaget i processen, som er helt enige i de opstillede mål og topmotiverede for at medvirke til at realisere strategien.

Et CSR-strategidokument (ofte på ca. 25 sider), som er tydeligt koblet til virksomhedens samlede forretningsstrategi.

Strategidokumentet beskriver bl.a.:

  • Hvilke CSR-forhold der er de vigtigste for virksomheden
  • Tydelige mål for de effekter der skal skabes - de bør være SMARTe (specifikke, målbare, accepterede, realistiske og tidssatte)
  • Hvilke projekter og initiativer der skal iværksættes
  • Risici og interessenter i prioriteret form