Kvalitetssikring af CSR-data og revisorerklæringer

Sådan kan vi samarbejde

Vi gennemgår virksomhedens arbejdsprocesser og IT-systemer med henblik på at identificere svagheder, som vil kunne producere ukorrekte CSR-data.

På grundlag af gennemgangen kan CSR-rådgivning.dk hjælpe virksomheden med at skabe mere solide processer og systemer.

Vi vil desuden kunne udføre data-reviews, som kan danne basis for en revisorerklæring, som vil kunne anvendes i den årlige CSR-rapport, hvilket bidrager til at øge rapportens troværdighed.

Resultaterne vil bestå af

Rapport om resultatet af gennemgang af virksomhedens arbejdsgange, politikker og IT-systemer til CSR-data - rapporten vil indeholde anvisninger på hvordan svagheder kan afhjælpes.

Konkret assistance til at højne CSR-datas kvalitet.

Skriftlig revisorerklæring til brug i CSR-rapport.