Økonomisk effekt af CSR-tiltag

Sådan kan vi samarbejde

En virksomheds CSR-strategi bør altid indeholde SMARTe mål for hvilke effekter, der ønskes skabt - se ovenfor.

Effektmålingerne bør ligge i direkte forlængelse af disse mål, og for hvert enkelt mål bør der ske en opgørelse af hvilken effekt, der er skabt.

Effekterne vil som hovedregel blive opgjort i økonomiske værdier, og der vil næsten altid skulle anvendes data både fra virksomheden selv og fra andre kilder. For de ikke-økonomiske mål vil effekterne bliver opgjort på andre parametre end økonomi.

Vi rbidrage med konkrete metoder til hvordan effekterne kan måles på en valid måde.

Resultaterne vil bestå af

Anvendelse af veldefinerede og internationalt anerkendte metoder til hvordan de skabte CSR-effekter måles.

Måling af de økonomiske effekter for virksomheden selv - og eventuelt af påvirkningerne på det omkringliggende samfund.

Effektmålinger vil typisk være relevante en gang pr. år.