Implementering af CSR-initiativer i praksis

Sådan kan vi samarbejde

Sammen med de medarbejdere og ledere, der skal have ansvaret for at gennemføre CSR-initiativerne henover CSR-strategiens horisont, afholder vi et passende antal arbejdsmøder.

Målet for arbejdsmøderne vil være at definere

  • hvilke CSR-initiativer der skal gennemføres
  • hovedindholdet i hvert af disse initiativer

Vi bidrager med en velafprøvet metode, som både sikrer, at de rette initiativer bliver identificeret og at initiativerne bliver beskrevet på en måde, som gør den efterfølgende gennemførelse i praksis så sikker som mulig.

Resultaterne vil bestå af

Ledere og medarbejdere der selv har defineret initiativerne, og som derved har sikret, at de er praktisk gennemførbare.

En klar plan for hvilke CSR-initiativer der skal gennemføres, hvordan, hvad det koster, hvem der har ansvar, tidsplan mv.

Etablering af en styregruppe, som henover strategiperioden mødes 3-6 gange pr. år og sikrer at

  • der er den planlagte fremdrift i initiativerne
  • der skabes de målsatte effekter.