Internationale standarder og normer

Sådan kan vi samarbejde

Gennem en tæt dialog med jer, afdækker vi i fællesskab hvilke af de mange muligheder, der giver størst forretningsmæssig relevans for jer at adressere - og hvilke I under alle omstændigheder skal agere overfor.

Vi vil oftest tale om blandt andet FN’s Global Compact, FN's 17 Verdensmål (SDG'erne), SDG Ambition, EU's Sustainable Finance Taxonomy, TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures), Science Based Targets initiative, OECD’s Retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s Retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv.

Spørgsmål kan være:

  • Hvilke grænseflader findes op mod jeres virksomhed?
  • Hvordan ser forventningerne fra kunder ud?
  • Hvad gør andre i samme branche?
  • Hvad er minimumsforventningerne hos jer selv og jeres interessenter?

Vi hjælper jer helt konkret med at tilslutte jer, lave analyser, gennemføre tiltag, kommunikere mv.

Hvis f.eks. ISO14001 (miljø), ISO45001 (arbejdsmiljø), ISO26000 (CSR-norm), ISO37001 (korruption) eller andre certificeringsmuligheder er relevante, kan vi hjælpe jer igang med disse.

Grønne forbrugermærker og certifikater indgår også ofte i vores dialog.

Resultaterne vil bestå af

I fællesskab diskuterer vi og finder vej gennem de mange muligheder, der findes.

Vi ender ud med konkrete beslutninger om, hvordan I bedst muligt adresserer dette område - og vi lægger en konkret udviklingsplan sammen med jer.