Reduktion af ressourceforbrug og CO2-emission

Sådan kan vi samarbejde

Som en del af arbejdet med at styrke virksomhedens CSR-profil, kan vi hjælpe jer med at igangsætte en systematisk fokusering på, hvordan jeres samlede forbrug af ressourcer kan reduceres.

Forløbet vil være individuelt fra virksomhed til virksomhed, men vil typisk bestå i:

  • at vi først arbejder med at identificere og kvantificere jeres ressourceforbrug - hvilke typer ressourceforbrug findes der og i hvilke mængder (kilo, liter, KWH ....... og kroner!)
  • at vi i fællesskab prioriterer, hvor der i første omgang skal sættes ind
  • at vi lægger helt konkrete planer for, hvordan besparelserne kommer til at ske i praksis

Hvis CO2-reduktion er blandt de højest prioriterede områder, vil vi ofte arbejde ud fra en tre-trinsmodel:

  1. Reducer energiforbruget
  2. Omlæg fra sort til grøn energi (f.eks. CO2-neutral elektricitet) i det omfang det kan lade sig gøre
  3. Køb "certificerede offsets" der modsvarer den resterende mængde sort energi (hvis målet er CO2-neutralitet)

Resultaterne vil bestå af

Virksomheden vil f.eks. kunne opnå:

  • lavere omkostninger til materialer
  • lavere omkostninger til energi
  • CO2-neutralitet - ofte uden væsentlige meromkostninger
  • lavere scrap- og affaldsmængder