HeroSlugt
CSR-rådgivning.dk kan hjælpe din virksomhed
i hus med at blive CO2-neutral
– det har vi gjort for andre virksomheder!
HeroHule
CSR-rådgivning.dk har hjulpet flere virksomheder med
udarbejdelse af CSR-rapporter - som efterfølgende
har vundet anerkendte priser for god rapportering!
HeroFremspring
CSR-rådgivning.dk har massiv erfaring
med fastlæggelse af CSR-strategier
– som kan integreres i virksomhedens
dagligdag og skabe større indtjening!
previous arrow
next arrow

Konsulentfirmaet CSR-rådgivning.dk

Vi har gennemført over 80 CSR-projekter og CSR-opgaver i samarbejde med mere end 55 virksomheder.

Vi skaber forretningsmæssig mening i CSR gennem konkrete handlinger.

Vi har en både dyb og bred erfaring med CSR-projekter, og vi har gennem mere end 20 år ydet rådgivning om forretningsudvikling, CSR og bæredygtighed til både de allerstørste koncerner og til en lang række mindre og mellemstore virksomheder.

Vores rådgivning har fokus på, at CSR altid....

 • får opbakning fra topledelsen – CSR-adfærd skal værdsættes og kommunikeres tydeligt
 • bliver forretningsdrevet – CSR skal på både den korte og lange bane give højere indtjening og minimere risici
 • bliver konkret – CSR skal ind i virksomhedens dagligdag som noget relevant og nyttigt for hver medarbejder

Vores kompetencer

CSR-rådgivning.dk har hjulpet virksomheder med bl.a.:

 • CSR-strategi
 • CSR-rapporter og -kommunikation
 • Reduktion af omkostninger til energi, vand og affald
 • CO2-reduktioner og CO2-neutralitet
 • Praktisk implementering af CSR-projekter og -aktiviteter
 • Code of Conduct, CSR-politikker
 • Træning i anti-korruption
 • Ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring
 • CSR væsentligheds-, interessent- og risikoanalyser
 • Erklæring på CSR-rapporter og sikring af CSR-datas kvalitet
 • IT-systemer til håndtering af CSR-data
 • Måling af den økonomiske effekt af virksomhedens CSR-aktiviteter

Her kan du læse lidt om, hvad kunderne siger om samarbejdet med os.

Læs presseartiklen om CSR-strategi hos vores kunde TP Aerospace.

Corporate Social Responsibility (CSR) skaber værdi til din virksomhed fordi...

 • virksomheden gennem CSR lever bedre op til kundernes forventninger – CSR skaber tryghed hos kunderne, fordi de ønsker at handle med ansvarlige leverandører
 • CSR sætter fokus på at reducere omkostningerne til energi, vand, affald mv.
 • en god CSR-strategi minimerer risikoen for negativ medieomtale
 • en god CSR-kommunikation skaber gennemsigtighed og differentiering i forhold til konkurrenterne
 • arbejdet med CSR skaber fornyelse, kreative løsninger og nye forretningsideer

.... og fordi:

 • en god CSR-strategi øger ”compliance”, idet den reducerer risikoen for at bryde lovgivning, egne politikker, branchenormer og interessenters forventninger
 • en stærk CSR-profil skaber motivation og stolthed hos nuværende medarbejdere – og tiltrækker de bedste kandidater til nye jobs
 • virksomheden kan blive ”Nr. 1 i CSR” i branchen - idet denne position ofte er ledig
 • CSR sikrer, at alle led i værdikæden har et højt etisk niveau – bl.a. gennem ansvarlig leverandørstyring og træning i anti-korruption