”…. Lars har givet os fin sparring og rådgivning om videreudvikling af en række forskellige CSR-områder hos os. Vi har i fællesskab bl.a. gennemført analyser af CSR-væsentlighed og -risici, lavet relevante bench marks, identificeret vores CSR-interessenter, defineret en konkret CSR-strategi med tydelige mål og tilhørende CSR-handlingsplaner samt relevante koblinger til SDG'erne. Processen har inddraget vores ledere og specialister fra hele organisationen. Vi har været glade for den støtte, Lars har givet os undervejs i processen. Vi har opnået gode og effektive koblinger mellem CSR's mange elementer og de områder, der er relevante for TPA's daglige forretning og servicering af kunderne."

Julie Løkkegaard

CSR manager

TP Aerospace Holding A/S

Peter Lyager

CEO

TP Aerospace Holding A/S


”…. . Lars har givet os fin sparring og rådgivning om videreudvikling af en Lars har givet os fin sparring og rådgivning om videreudvikling af en række forskellige CSRrække forskellige CSRrække forskellige CSR række forskellige CSR række forskellige CSR række forskellige CSRrække forskellige CSR række forskellige CSR række forskellige CSRrække forskellige CSRrække forskellige CSRrække forskellige CSR række forskellige CSR række forskellige CSR-områder hos os. Vi har i fællesskab bl.a. gennemført områder hos os. Vi har i fællesskab bl.a. gennemført områder hos os. Vi har i fællesskab bl.a. gennemført områder hos os. Vi har i fællesskab bl.a. gennemført områder hos os. Vi har i fællesskab bl.a. gennemført områder hos os. Vi har i fællesskab bl.a. gennemført områder hos os. Vi har i fællesskab bl.a. gennemført områder hos os. Vi har i fællesskab bl.a. gennemført områder hos os. Vi har i fællesskab bl.a. gennemført områder hos os. Vi har i fællesskab bl.a. gennemført analyser af CSRanalyser af CSRanalyser af CSRanalyser af CSRanalyser af ."

Ander And

CEO

KPMG Danmark

Robert Redford

CSR-ansvarlig

KPMG Danmark