CSR-politikker, ESG-politikker og Code of Conduct

Sådan kan vi samarbejde

De relevante politikker opstiller vi i fællesskab ved hjælp af typisk nogle få samtaler og afklarende møder.

Hver politik fylder ofte ca. en A4-side, og der vil nogle gange kunne bygges videre på eksisterende politikker eller vejledninger.

Vi bidrager med konkrete skabeloner og en arbejdsmetodik, som gør processen effektiv.

Resultaterne vil bestå af

Opstilling af politikker for f.eks. energiforbrug, langvarig sygdom, anti-korruption, anti-karteldannelse, affald, transport, seniormedarbejdere, underleverandører, uddannelse/træning, indkøb, investeringer, finansiering mv.

Kommunikation af politikkerne til alle medarbejdere i virksomheden og andre tiltag der øger efterlevelsen i dagligdagen.