Ansvarlige indkøb

Sådan kan vi samarbejde

Vi har gennemført en række af denne type projekter - herunder projekter for de allerstørste virksomheder i Norden - og vi råder derfor over konkrete erfaringer og målrettede metoder, som sikrer, at de rette tiltag bringes i anvendelse.

Et projekt indenfor dette område kan være lige fra "ret lille" til "ret stort", hvorfor de konkrete opgaver, fordelingen mellem CSR-rådgivning.dk og virksomheden selv, tidshorisont mv. er meget forskelligartede.

Resultaterne vil bestå af

Elementer i løsningerne er forskelligartede, men kan være:

  • Definition af krav til leverandørerne - en Supplier Code of Conduct
  • Prioritering af leverandørerne ud fra risiko
  • Arbejdsprocesser som i dagligdagen sikrer at kravene efterleves - hvis hensigtsmæssigt understøttet af IT
  • Processer i tilfælde hvor der konstateres overtrædelse af kravene
  • Værktøjer og metoder til review af leverandørerne - med og uden besøg hos leverandørerne
  • Træning og kommunikation internt i virksomheden