CSR-organisering og -kompetencer

Sådan kan vi samarbejde

I et tæt samarbejde etablerer vi den rette CSR-organisering, og vi udvikler de rette CSR-kompetencer til netop jeres virksomhed.

Vi kan hjælpe jer med at træne de ledere og medarbejdere, der skal involveres i CSR fremadrettet, således at de er klædt godt på til at varetage de forskellige opgaver.

Vi kan også deltage i at opstarte f.eks. møderne i CSR-styregruppen, og vi kan give løbende sparring i det omfang, det er hensigtsmæssigt.

Resultaterne vil bestå af

Virksomheden vil opnå at have en CSR-styregruppe og ansvarlige ledere/medarbejdere for hvert delområde, som faktisk vil være i stand til at udføre opgaverne gennem hele CSR-strategiperioden.

Desuden vil virksomheden opnå stabile og velfungerende arbejdsgange for hvordan den løbende fremdrift og opfølgning skal ske. Dette kan f.eks. bestå af:

  • En CSR-styregruppe som har møde fire gange årligt
  • God rapportering til og involvering af bestyrelsen
  • Områdeansvarlige som er godt klædt på til opgaverne
  • God løbende kommunikation med hele organisationen - og herunder dialog om medarbejdernes forslag og holdninger
  • Etablering af mulighed for at virksomhedens omverden kan kommunikere "bekymringer" til virksomheden (hvis relevant evt. etablering af en Whistle blower-funktion)